Share

دانشجویان مجسمه‌سازی دانشگاه هنر در اقدامی اعتراضی، درِ دفتر علیرضا اصفهانی‌زاده، مدیر گروه مجسمه‌سازی را گل(آجر) گرفتند. دانشجویان اعلام کردند اتاق رئیس گروه را در اعتراض به واگذاری نصف کارگاه چوب و فلز گروه مجسمه‌سازی پلمپ کرده‌اند.

Share