Share

شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرده است آمنه بهرامی به دلیل "بخشیدن کامل" مجید موحد، نمی‌تواند پول دیه را دریافت کند.

 

روزنامه شرق چاپ تهران در شماره دوشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۰ نوشت: "آمنه بهرامی می‌گوید از قصاص گذشت کرده اما دیه چشمانش را می‌خواهد اما اجرای احکام می‌گوید صورت‌جلسه نشان می‌دهد او گذشت کامل کرده ‌است."

شرق می‌نویسد: "این صورت‌جلسه مورد اعتراض آمنه قرار گرفت اما به او گفته ‌شده است دیگر نمی‌توانند کاری بکنند و این صورت‌جلسه قطعی است. آمنه مدعی است این رضایت او نیست و چون بینایی‌اش را از دست داده، نمی‌دانست در آن صورت‌جلسه چه نوشته ‌شده است."

بر اساس قوانین ایران، دیه در ازای آسیب‌های جسمی پرداخت می‌شود.

آمنه بهرامی در سال ۱۳۸۳ با اسیدپاشی از سوی مجید موحد نابینا شد. مجید موحد دلیل این اقدامش را پاسخ منفی آمنه بهرامی با پیشنهاد ازدواجش اعلام کرده است.

آمنه بهرامی اعلام کرده بود با اینکه مجید موحد را بخشیده اما دیه ۲۰۰ میلیونی را برای پیگیری درمانش از وی می‌خواهد

موحد به تازگی از سوی شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران از لحاظ جنبه عمومی جرم به ۱۰ سال حبس و پنج سال تبعید محکوم شده است. وی که از سال ۱۳۸۳ در زندان است، حدود هفت سال از ۱۰ سال حبس را گذرانده است.

آمنه بهرامی در سال‌های گذشته خواهان صدور حکم قصاص چشمان مجید موحد از سوی دادگاه بود. دادگاه نیز پس از رسیدگی به این پرونده، حکم قصاص چشمان مجید موحد را صادر کرد.

اما اجرای حکم قصاص "چشم در برابر چشم" چندین بار به عقب افتاد تا اینکه ۹ مرداد سال جاری دقایقی قبل از اجرای حکم ریختن اسید به چشمان مجید موحد، آمنه بهرامی اعلام کرد وی را می‌بخشد و به این ترتیب اجرای حکم قصای متوقف شد.

با این حال آمنه بهرامی گفته بود با اینکه مجید موحد را بخشیده اما دیه ۲۰۰ میلیونی را برای پیگیری درمانش از وی می‌خواهد.

اما نورالله عزیزمحمدی، رییس شعبه ۷۱ دادگاه کیفری تهران گفته است: "هیچ ‌اعتراضی از آمنه یا وکیلش درباره حکم صادره به این شعبه ارایه نشده ‌است و قضات بر اساس اعلام رضایتی که در پرونده وجود داد، اعلام نظر کردند."

 

 

Share