Share

داوود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و نجیبه صالح‌زاده همسر محمود صالحی از فعالین کارگری با دو حکم جداگانه جداگانه به دادگاه احضار شدند.

داوود رضوی – نجیبه صالح زاده

داوود رضوی روز سیزدهم آبان در دادگاه تجدید نظر شرکت کرده بود اما مجددا به دادگاه تجدید نظر احضار شده است. او دو روز پیش از برگزاری مراسم اول ماه مه ۱۳۹۴ دستگیر و با قرار کفالت آزاد شد. شعبه ۲۶ دادگاه بدوی انقلاب رضوی را به پنج سال زندان محکوم کرده بود.

به گزارش سندیکای شرکت واحد دادگاه داوود رضوی روز چهارم بهمن در شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.

نجیبه صالح‌زاده فعال اجتماعی روز یکشنبه اول بهمن طی یک تماس تلفنی شعبه سوم دادیاری دادگستری شهرستان سقز احضار شده است. علت احضار او «گزارش اداره اطلاعات شهرستان سقز» اعلام شده و از نجیبه صالح‌زاده خواسته شده است طی پنج روز خود را به دادگستری معرفی کند.

نجیبه صالح‌زاده سخنگوی کمیته حمایت از محمود صالحی فعال کارگری بود. محمود صالحی در آبان سال جاری در حالی که بیمار بود به هنگام بازگشت از بیمارستان توسط افراد لباس شخصی دستگیر و به زندان منتقل شد و در دوم آذر از زندان آزاد شد.

محمود صالحی در پی وخامت شدید حالش از زندان آزاد شد

موج دستگیری فعالان کارگری

Share