Share

شامگاه ۹ بهمن: در شبکه‌های اجتماعی ویدئوهایی منتشر شده که گفته می‌شود تظاهرات اعتراضی در چند شهر را بازتاب می‌دهند. به طور مشخص از اراک، بندرعباس، شیراز، کرمان و بندرعباس نام برده‌اند. در ویدئوها شعار “مرگ بر دیکتاتور” شنیده می‌شود.

صحنه‌ای از یکی از ویدئو‌های منسوب به تظاهرات در بندرعباس

صحنه‌ای از یکی از ویدئو‌های منسوب به تظاهرات در گرگان

 

Share