Share

روایت غالب حکومتی در ایران از ماجرای کشف حجاب این است: در نخستین روزهای دی ماه سال ۱۳۰۷ هجری شمسی، قانون لباس‌های متحدالشکل در مجلس شورای ملی تصویب شد. از روز ۱۷ دی ۱۳۱۴، مردان به پوشیدن کت و شلوار با کراوات و کلاه فرنگی ملزم شدند و زنان به برداشتن حجاب از سر و باز کردن صورت از روبنده.

آیا زنان همه با کشف حجاب مخالف بودند یا مطالبه آزادی پوشش از همان زمان و حتی پیش‌تر در میان زنان وجود داشت؟

در سال‌های اخیر مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری و کشف حجاب آنها، وارد دوران تازه‌ای شده است:‌ مبارزه‌ای که با کمپین های مبارزه با حجاب اجباری اکنون به سطح کوچه و خیابان رسیده و در بیش از یک ماه اخیر، زنان ایرانی را به کشف حجاب علنی و ایجاد موجی به نام دختران خیابان انقلاب واداشته است.

به بهانه اعتراضات اخیر زنان ایرانی به حجاب اجباری، این مطلب زمانه بازنشر می‌شود. مطلب را در لینک زیر بخوانید:

کشف حجاب؛ عاملیت فراموش شده زنان

Share