Share

طارق رمضان، اسلام‌شناس مشهور سوئیسی و استاد مطالعات اسلامی دانشگاه آکسفورد بریتانیا به دلیل اتهام تجاوز در فرانسه در بازداشت موقت باقی می‌ماند. این اتهام هنوز اثبات نشده است.

طارق رمضان رسماً به تجاوز متهم شده است

دو زن طارق رمضان ۵۵ ساله را به تجاوز جنسی در هتل‌هایی در لیون و پاریس، به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ و پس از کنفرانس‌هایی که در آنها سخنرانی داشته، متهم کرده اند.

نخستین افشاگر ایندا (هند) عیاری، یک فعال فمینیست است. او در اکتبر ۲۰۱۷ اتهام تجاوز را علیه رمضان مطرح کرد.

پس از او یک زن کم‌توان جسمی که به اسلام گرویده است، این استاد اسلام‌شناسی را به تجاوز متهم کرد. نام این زن فاش نشده است.

طارق رمضان این اتهامات را انکار کرده است.

او چهارشنبه ۳۱ ژانویه بازداشت شد. روزنامه بریتانیایی «گاردین» گزارش داده که دادگاه اتهام تجاوز را رسماً به او تفهیم کرده و دستور به باقی‌ماندن او در زندان تا پایان روند تحقیقات داده است.

طارق رمضان شهروند سوئیس است. او نوه حسن البنا، بنیانگذار جنبش اخوان المسلمین مصر است.

زنان پس از به راه افتادن جنبش MeToo# به افشاگری علیه مردانی دست زده‌اند که با در اختیارداشتن جایگاه قدرت به آزار و اذیت جنسی آنها پرداخته اند.

مقام‌های قضایی هفته آینده و پس از تکمیل تحقیقات تصمیم خواهند گرفت که آیا رمضان باید محاکمه شود یا خیر.

Share