Share

مأموران سد معبر شهرداری‌ها در ایران کماکان با دستفروش‌ها و کاسبان محلی با خشونت رفتار می‌کنند.

دو ویدئو به تازگی از این گونه برخوردها در رشت و جویبار منتشر شده است.

ویدئوی زیر درگیری مأموران شهرداری با جوانی دستفروش را در بازار جمعه جویبار نشان می‌دهد:

این رفتار بارها از سوی مأموران علیه دستفروش‌ها تکرار شده است.

محمد حیدری، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر که در بازداشتگاه شماره ۱۲ نیروی انتظامی در اراک جان سپرد، یک دستفروش بود. مقام‌های ایرانی ادعا کرده‌اند که او در زندان خودکشی کرده است.

ویدئوی زیر نیز درگیری مأموران سدمعبر رشت با کاسبان خیابان «سردار جنگل» را به تصویر می‌کشد:

این درگیری نیز به ادعای بازنشرکنندگان آن در شبکه‌های اجتماعی جمعه ۱۳ بهمن رخ داده است.

Share