Share

محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش از مدرسه سلیمان در روستای لار در زاهدان دیدن کرده.کودکان این مدرسه حتی از نیمکت هم محروم‌اند. دستاورد دیدار وزیر آموزش و پرورش از این مدرسه و دانش‌آموزان محرومش یک عکس یادگاری بود و وعده بهبود اوضاع. بطحایی در سخنانی از دانش‌آموزان عذرخواهی کرد که از نیمکت و کتابخانه و آزمایشگاه محروم‌اند و وعده داد که تا دو – سه سال آینده اوضاع رو به راه می‌شود. آیا ممکن است این پرسش در ذهن دانش‌آموزان مدرسه سلیمان شکل گرفته باشد: کتابخانه و آزمایشگاه پیشکش. تهیه نیمکت چند وقت کار می‌برد؟

چهره وزیر خندان است. دانش‌آموزان اما مثل این است که به تسلیم دست بلند کرده‌اند.

 

Share