Share

سطح آب دریاها در جهان به دلایل اقلیمی بسیار سریع‌تر از حد انتظار افزایش می‌یابد.

یکی از دلایل افزایش سطح آب دریاها این است که در اثر گرمایش زمین ورقه‌های یخ در قطب‌ها ذوب می‌شوند و آب در زمانی که گرم می‌شود گسترش می‌یابد.

یکی از دلایل افزایش سطح آب دریاها این است که در اثر گرمایش زمین ورقه‌های یخ در قطب‌ها ذوب می‌شوند و آب در زمانی که گرم می‌شود گسترش می‌یابد.

این پدیده را یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی در دانشگاه کلرادو با محاسبات ماهواره‌ای به‌دست آورده‌اند.

بر اساس این محاسبات، میانگین سطح آب دریاها در پایان قرن می‌تواند نسبت به آن‌چه فکر می‌شد بیش از دو برابر افزایش یابد.

محققان بر این باورند که در آینده هر سال سطح آب دریاها کمی افزایش می‌یابد. به‌طور مشخص، در مقایسه با سال ۱۹۹۳ که به‌طور متوسط سه میلی‌متر به سطح آب دریاها افزوده شده بود، در سال ۲۱۰۰ این میزان به ۱۰ میلی‌متر در سال افزایش خواهد یافت. نرخ تغییر میزان در ۲۵ سال گذشته در آینده ادامه خواهد یافت.

در مورد سواحل، این پدیده پیامدهای وخیمی در بر خواهد داشت: سطح آب در سال ۲۱۰۰ به طور متوسط ۶۵ سانتی‌متر بالاتر از سال ۲۰۰۵ خواهد بود. این مقدار بیشتر از دو برابر میزانی است که پیش‌بینی می‌شد.

به گفته پژوهشگران، یکی از دلایل افزایش سطح آب دریاها این است که در اثر گرمایش زمین ورقه‌های یخ در قطب‌ها ذوب می‌شوند و آب در زمانی که گرم می‌شود گسترش می‌یابد.

محققان هشدار می‌دهند که مطالعه آن‌ها برآوردی محافظه‌کارانه است، زیرا تغییرات در صفحات یخ در قطب‌ها به ویژه بزرگ است.

بیشتر بخوانید:

«افزایش سطح آب دریاها بیش‌تر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود»

Share