Share

رهاسازی زباله‌ در سطح شهر زابل سلامت شهروندان را به خطر انداخته است. دفع غیربهداشتی زباله در کوچه و خیابان این شهر تهدیدی جدی برای محیط زیست است. پلاستیک، شیشه و قوطی کنسرو از جمله پسماندهای موجود در طبیعت است. در جهان امروز موضوع حفاظت از محیط زیست به یکی از دغدغه‌های جدی جوامع بشری تبدیل شده و سبب بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر به اکوسیستم‌های آبی و خاکی شده است.

Share