Share

آیا در شرایط کنونی خواست رفراندوم باید خواست محوری در جنبش اعتراضی و مطالباتی باشد؟ آیا حکومت به رفراندم تن می‌دهد؟ در بحث شرکت کنید.

این روزها همه از رفراندم صحبت می‌کنند، حتا در درون حکومت.

■ آیا می‌توان همه خواسته‌ها را در خواست همه‌پرسی خلاصه کرد؟

■ خواست مطلوب و مقدور همه‌پرسی چه می‌تواند باشد:

اصلاحی در نظام، مثلا حذف نظارت استصوابی؟

یا تغییر نظام؟

■ آیا رژیم ممکن است تن به همه‌پرسی بدهد؟

■ آیا ممکن است رفراندم در خدمت درگیری جناح‌های حکومتی قرار گیرد و انرژی جنبشی مردم را هدر دهد؟

نظر شما چیست؟

با نوشتن کامنت نظرتان را با همگان در میان بگذارید.

 

پیام‌های نوشته شده زیر این مطلب در فیسبوک زمانه:



Share