Share

بر اساس آمار موجود، ایران یکی از ۱۰ کشور نخست دنیا در زمینه مصرف پلاستیک محسوب می‌شود. از سوی دیگر رهاسازی غیراصولی زباله‌های شهری در اطراف شهرهای بزرگ به تهدیدی جدی برای محیط زیست تبدیل شده است. کارشناسان و متخصصان عرصه‌های محیط زیست در کشورهای صنعتی هشدار داده‌اند، در صورت ادامه روند کنونی در مدت کوتاهی سطح کره زمین در مناطق مختلف از ضایعات پلاستیک و نایلون پوشیده خواهد شد.

Share