Share

تراکم جنگل‌های شمال ایران رو به کاهش است. در سال‌های گذشته قطع بی‌رویه درختان موجب به راه افتادن سیل در مناطق جنگلی شده است. ایران جزو ۵۶ کشوری است که از پوشش جنگلی کم در جهان برخوردار است. با توجه به منابع آبی محدود، تبخیر شدید و فرسایش بالای خاک در ایران مدیریت و حفاظت از جنگل‌ها بسیار با اهمیت است. تصاویر متعلق به قطع درختها در منطقه رودبار بهشهر است.

 

Share