Share

برای نخستین‌بار نمایشگاهی از آثار موزه لوور با عنوان «لوور در تهران» برپا شده است. موزه ملی ایران میزبان ۵۶ اثر جهانی از ۸ بخش موزه لوور فرانسه است. این نمایشگاه براساس تفاهم‌نامه منعقدشده میان معاونت میراث‌فرهنگی (موزه ملی ایران) و موزه لوور در اسفندماه سال گذشته برپا شده است. نمایشگاه «لوور در تهران» از ۱۴ اسفند امسال تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ در موزه ملی ایران دایر است.

Share