Share

عسگر آهنین، شاعر و روزنامه‌نگار و یکی از کوشندگان آزادی بیان در طی سالیان دراز تبعید، در فضای فرهنگی ایران، حضوری آرام اما پیوسته داشته است. او با الهام از تصویری که در سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، شعری سروده است در پاسخ به امر شارحان اسلام و در صدر آنان ولی فقیه به زنان برای رعایت حجاب اجباری:

مخالفت زنان ایرانی با پوششی که به آن‌ها تحمیل کرده‌اند (عکس: آرشیو)

سرود دختران ایران

ما همه دختران ایرانیم

ظاهراً یک کمی مسلمانیم

 

دشمنان حجاب اجباری

از لج مردمان نادانیم

 

خرده،‌ای شیخ سنگواره، مگیر

زنده جانیم و شوخ و شیطانیم

 

امر و نهی‌ات به هیچ می‌گیریم

ما خر خود به میل خود رانیم

 

تو به عمامه و عبا خوش باش

ما به خود جامه نو بپوشانیم

 

نبش قبر گذشته‌ها با تو

ما، ولی، با زمانه همخوانیم

 

روزگار تو می‌شود سپری

ما که آزاده‌ایم، می‌مانیم

 

تا جهانی به کام خود سازیم

دولت مردگان براندازیم!

از همین شاعر:

عسگر آهنین: یکی از همین روزها

Share