Share

تعدادی از معلمان در شهرهای مختلف ایران خواستار آزادی محمد حبیبی همکار بازداشتی خود شده‌اند. این فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

در همین زمینه:

Share