Share

جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اجرایی نمادین به بازداشت‌های اخیر دانشجویان اعتراض کردند. این دانشجویان در حالی که سرود می‌خواندند، به صورت نمادین پیکر جنبش دانشجویی را بر دوش خود تشییع کردند. در ادامه این اجرا ناگهان اعلام شد «جنبش دانشجویی زنده است» اگر چه زخمی است.

Share