Share

مردان بازداشت‌شده در تجمع هشت مارس در برابر وزارت کار آزاد شدند.

علی سالم، علی افسونگر، پیمان چهرازی،‌ مهرداد قاضی و جواد عباس توللی ۱۷ اسفند برای شرکت در تجمع هشت مارس روبروی وزارت کار حاضر شده بودند که همچون دیگر تجمع‌کنندگان با برخورد خشن نیروی انتظامی مواجه شدند. آنها شنبه‌شب ۲۶ اسفند به قید وکالت آزاد شدند.

در همان لحظات آغازین تجمع هشت مارس بیش از ۵۰ زن و ۲۰ مرد بازداشت شدند که برخی از آنها در همان ۴۸ ساعت اول آزاد شدند. از میان بازداشت‌شدگان، ۱۴ زن به زندان قرچک ورامین و پنج مرد به زندان فشافویه انتقال یافتند.

همه زنان بازداشت‌شده در ساعات پایانی دوشنبه ۲۱ اسفند با قرار کفالت از زندان قرچک آزاد شدند.


در همین زمینه

 

Share