Share

جشن نوروزی در روستای «تنگی سر» کردستان برگزار شد. آیین‌های نوروزی در استان کردستان از گذشته همواره با آداب و رسوم ویژه‌ای برگزار شده است و بسیاری از آنها تا امروز نیز ادامه دارد.

Share