Share

صدها مهاجر آفریقایی‌تبار در شهر عدن در اردوگاهی بدون امکانات،‌ از جمله بدون غذا نگهداری می‌شوند.

مهاجران غیرقانونی آفریقایی‌تبار،‌ اغلب از سومالی منتظر سوارشدن بر قایق و بازگردانده‌شدن به کشورشان هستند ـ منبع: AFP

به گزارش شبکه خبری «الجزیره»، بیشتر این مهاجران از کشورهای «شاخ آفریقا» همچون جیبوتی و اریتره و سومالی و اتیوپی برای یافتن کار به خاورمیانه می‌آیند.

این مهاجران باید مسیر خطرناکی را از داخل کشور جنگ‌زده یمن عبور کنند تا به کشورهای خلیج فارس برسند.

مهاجرانی که در بازداشتگاهی در عدن نگهداری می‌شوند، اکنون با خطر اخراج و بازگردانده‌شدن به کشورهایشان روبه‌رو هستند.

آنها که شمارشان از صدها تن تجاوز می‌کند، بدون دسترسی به امکانات اولیه در این اردوگاه نگهداری می‌شوند.

عدن پایتخت دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن است.


در همین زمینه

۷۰ پناهجوی اتیوپیایی در سواحل یمن غرق شدند

Share