Share

یک دهه است که در تهران آلاینده‌های جوی با معیارهای متداول جهانی اندازه‌گیری می‌شوند. بر این اساس، در ۱۰ سال گذشته، آلودگی هوا در روزهای نوروز ۹۷ بی سابقه بوده است.

این خبر را وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شنبه ۱۱ فروردین اعلام کرد.

در ۱۲روز گذشته تهران یک روز هوای پاک، ۶ روز هوای سالم و ۵ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرد.

شاخص کیفیت هوا در بدترین ساعات شنبه ۱۱ فروردین به عدد ۱۳۶ رسید.

شاخص آلودگی هوا، از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک محسوب می‌شود.


در همین زمینه

اتوبوس‌های فرسوده منشأ ۱۲ درصد آلودگی هوا تهران

Share