Share

در پی شکست در تشکیل دولت جدید ایتالیا، این کشور احتمالاً در برابر یک انتخابات زودهنگام قرار گرفته است.

سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهوری ایتالیا

سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهوری ایتالیا

جنبش پنج ستاره و حزب راست‌گرای پوپولیستی لیگ تشکیل «دولت بی‌طرف» متشکل از متخصصان را که سرجیو ماتارلا، رئیس‌جمهوری ایتالیا آن را مطرح کرده بود، رد کردند. این دو حزب قدرتمند ایتالیا در مقابل، برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه ژوئیه را پیشنهاد کرده‌اند.

سرجیو ماتارلا تلاش برای تشکیل دولت جدید، دو ماه پس از انتخابات پارلمانی را ناکام اعلام کرد. او خواهان تشکیل دولت بی‌طرف متخصصان بود تا درباره بودجه سال آینده کشور تصمیم‌گیری کند. بر این اساس چنین دولتی می‌بایست تا پایان سال در قدرت بماند و راه را برای انتخابات جدید در سال ۲۰۱۹ هموار سازد.

در انتخابات اخیر پارلمانی ایتالیا در ماه مارس، ائتلاف احزاب راست میانه متشکل از جریان لیگ، حزب «ایتالیا به پیش» و حزب «برادران ایتالیا» با حدود ۳۷ درصد آرا بیشترین آراء مردم را به خود اختصاص دادند.

بیشتر بخوانید:

مشکلات تشکیل دولت در ایتالیا: رنتسی استعفای خود را پس گرفت

Share