Share

حزب راست‌گرای افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) یکشنبه ۲۷ مه / ششم خرداد برای راهپیمایی در مرکز برلین، در محله‌ای که ساختمان‌های دولتی در آن واقع است، برنامه‌ریزی کرده بود. در برابر این راهپیمایی، بیش از ۱۰ راهپیمایی و رویداد فرهنگی برای مقابله با راست‌گرایی افراطی برگزار شد.

برگزارکنندگان آلترناتیو برای آلمان حضور ۱۰ هزار تن را پیش‌بینی کرده بودند. به گزارش روزنامه «تاگس‌اشپیگل»، کمتر از دو هزار تن در راهپیمایی آنها با شعار «آلمان آینده» حاضر شدند. همزمان، دو هزار مأمور پلیس برای حفظ امنیت راهپیمایی آنها در خیابان‌ها مستقر شدند.

در عوض، بیش از ۲۰ هزار تن در برلین علیه راست‌گرایان افراطی یا در تظاهرات شرکت کردند، یا در رویدادهای فرهنگی و جشن و پارتی.

بر رود اشپری،‌ قایق‌ها علیه آلترناتیو برای آلمان به راه افتادند. در نزدیکی دروازه براندن‌بورگ،‌ پارتی‌های خیابانی علیه راست‌گرایان افراطی برگزار شده. سه حزب چپ‌گرای سوسیال‌دموکرات، چپ و سبز نیز با شعار «نفرت را متوقف کنید، آ اف د را متوقف کنید» در میدان جمهوری برلین دست به راهپیمایی زدند.

آلبومی از عکس‌های مربوط به تظاهرات علیه راست‌گرایان افراطی:

و ویدئویی از این تظاهرات:

Share