Share

مأموران پلیس چند جوان نوازنده را در باغ فردوس تهران بازداشت کردند.

بنا به توضیحات ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یک زن معترض پس از ترک پلیس می‌گوید «خسته شدیم از این همه محدودیت» و از جمعیت می‌خواهد تا دست بزنند و او برقصد.

توئیت مربوط به این ویدئو:


کاربر دیگری نیز که خود را از حاضران در محل معرفی کرده، از عدم مداخله مردم هنگام دستگیری نوازندگان انتقاد کرد و نوشت که اعتراض‌ها پس از رفتن پلیس آغاز شد.

ویدئوی منتشرشده:

Share