Share

خبرگزاری مهر در گزارشی اختصاصی نوشته بیش از ۳۶ درصد از جوانانِ غیرشاغل، در حال تحصیل یا کسب مهارت‌های ورود به بازار کار نیستند و به حاشیه بازار کار رانده می‌شوند.

هر چند این گزارش تأکید کرده که بخش عمده این آمار مرتبط با زنانی است که نرخ مشارکت آنان در فعالیت های اقتصادی به دلیل شرایط فرهنگی اجتماعی ایران بسیار پایین است.

این ارزیابی بر مبنای شاخص NEET انجام شده که در آن به جوانان غیر شاغلی پرداخت می‌شود که در حال تحصیل یا مهارت نیستند.

این آمار به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد در سیستان و بلوچستان بیشترین تعداد جوانان غیرشاغلی که در حال تحصیل یا مهارت نیستند، به چشم می‌خورد. کرمانشاه، هرمزگان پس از سیستان و بلوچستان در رده‌های بعدی قرار دارند.

سازمان بین المللی کار، شاخص NEET را به منظور درک بهتر وضعیت بازار کار جوانان در نظر گرفته است. این سازمان شاخص NEET را در کنار دیگر شاخص‌ها از جمله شاخص‌های میزان بیکاری، نرخ اشتغال و نرخ مشارکت به کار می‌بندد.

بر اساس آخرین آمار رسمی بیش از سه میلیون و ۳۶۶ هزار بیکار در ایران وجود دارد.

عبدالرضا رحمانی‌ فضلی، وزیر کشور نیز می‌گوید در حالی که میانگین نرخ بیکاری در ایران ۱۲ درصد اعلام شده، بیکاری در برخی از شهرهای به ۶۰ درصد رسیده است.

استان‌های البرز، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری را دارند.


در همین زمینه

بیکاری در برخی شهرهای ایران به ۶۰ درصد رسیده

Share