Share

۱۷ ژوئن برابر با ۲۷ خرداد، مصادف بود با روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی.  چرای بی‌رویه، آبیاری غلط، استفاده نکردن بهینه از زمین‌ها و قابلیت آن‌ها، تبدیل زمین‌های مرتعی به دیم‌زار از جمله عوامل بیابان‌زایی است. همچنین تغییرات آب و هوایی و کمبود بارش کافی نقشی به‌سزا در فروسایی زمین و پیشروی بیابان‌ها دارند.

اصفهان از جمله استان‌های ایران است که با  بحران شدید بیابان‌زایی تهدید می‌شود. به مناسبت روز جهانی بیابان‌زدایی طرحی بر همین اساس در شرق اصفهان اجرا شد.  این طرح شامل ۵۰۰ هکتار نهال کاری و ۴۰۰ هکتار مالچ پاشی بود.

Share