Share

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در مراسم روز ملی اصناف اعلام کرد در ایران یک میلیون دستفروش وجود دارد. او دستفروشان را عامل «اختلال در نظام بازار و روند کسب و کار» توصیف کرد.

رشد چشمگیر دستفروشی طی سال‌های گذشته خشونت نهادهای دولتی علیه دستفروشان را افزایش داده است

رئیس اتاق اصناف همچنین گفت «اصناف و وزارت کشور در چند زمینه از جمله فعالیت دستفروشان برای تنظیم بازار و ساماندهی واحدهای بدون پروانه و هماهنگی اصناف و شهرداری با یکدیگر همکاری دارند اما این مقدار کم است و باید وسعت و سطح آن افزایش پیدا کند».

رشد چشمگیر دستفروشی طی سال‌های گذشته خشونت نهادهای دولتی علیه دستفروشان را افزایش داده است.

آمار اخیر دستفروشان در حالی اعلام می‌شود که علی فاضلی بهمن ۹۶ شمار دستفروشان در ایران را ۴۵۰ هزار تن اعلام کرده بود.

Share