Share

بیش از هشت هزار پناهجو، از کشورهای مختلف عربی-آفریقایی، افغانستان و ایران در کمپ «موریا» در شرایطی غیر بهداشتی و غیر انسانی زندگی می‌کنند. زنان و مردان مجرد، کودکان بی‌سرپرست و زیر سن قانونی، زنان باردار، خانواده‌هایی با کودکان خردسال، و حتی نوزادان نیز در این کمپ در شرایطی بسیار بد، در چادرهایی بدون هیچگونه امکانات اولیه زندگی می‌کنند. خانواده‌ها، زنان و کودکانی که از دریای اژه گذشته‌اند و به امید یافتن پناهگاهی امن در اروپا، خود را به این جزیره در یونان رسانده‌اند. اما شرایط  در این اردوگاه بسیار ناگوار است. شمار ساکنان این اقامت‌گاه از ظرفیت آن بسیار بیشتر است. این اردوگاه مخوف ظرفیت گنجایش دو هزار نفر را دارد، اما اینک جمعیتی بالای هشت هزار نفر در آن زندگی می‌کنند. مدت زمانی که پناهجویان باید در این کمپ نگهداشته شوند تا سرنوشت‌شان مشخص شود، معلوم نیست.

در همین زمینه: شرایط بد پناهجویان در «کمپ موریا» در جزیره لسبوس یونان

Share