Share

شعری درباره ضدیت‌های اخیر با پناهجویان در آمریکا از مجید نفیسی، شاعر برجسته ایران:

مجید نفیسی، شاعر و پژوهشگر

آمریکایی که من می‌شناختم

دست‌هایش را برایم گشود

و مرا کنار فرزندانش نشاند.

 

از میهنی گریخته بودم

که همسرم در آن تیرباران شد.

پیشمرگه‌ای مرا به ترکیه برد

وکیلی به فرانسه

و کفیلی به آمریکا.

چنین بود که شهروندِ این کشور شدم.

 

اما امروز

آنها که نوزادان را از مادرانشان

در مرز مکزیک جدا کرده‌اند

می‌خواهند شهروندی را از من پس بگیرند.

 

نه! این آمریکایی نیست که من می‌شناختم

آمریکایی که پروتستان‌های فرانسوی

و کاتولیک‌های انگلیسی به آن کوچیدند،

آمریکایی که یهودیان آلمانی

فراریانِ شوروی

و پناهندگانِ نااروپایی به آن پناه آوردند.

 

بگذار آمریکا دوباره آمریکا شود*

نوزادان را به پناهجویان برگرداند

و همه‌ی فرزندانش را بی‌کسان در‌بر‌بگیرد.

 

۱۱ ژوئیه ۲۰۱۸

 

*- “بگذار آمریکا دوباره آمریکا باشد،لنگستون هیوز

از همین شاعر:

 

مجید نفیسی: روحِ شهر

Share