Share

به مناسبت فرارسیدن سال نو «مندائی» مراسم سنتی تعمید پیروان این آئین در کنار رود کارون در اهواز برگزار شد. آنان پیروان یحیای پیامبر هستند که تعمید دهنده مسیح بوده است و ایران، پس از عراق، دومین مرکز جمعیتی این آئین به شمار می‌رود. در این چند سال‌ اخیر  آلودگی کارون و کرخه مناسک آنها را تحت تاثیز قرار داده است. این مراسم وابسته به آب جاری و پاکیزه است.

جمعیت پیروان این آئین در خوزستان به دلیل مهاجرت به شدت کاهش پیدا کرده است. بیشتر مندائی‌ها به طلاسازی، میناکاری و قایق‌سازی اشتغال دارند.

Share