Share

مراسم آیینی «نورگون» در روستای کوهستانی «نوا» واقع در آمل برگزار شد. اهالی این روستا هر سال، عصر بیست و یکم تیر سالروز پیروزی فریدون بر ضحاک را جشن می‌گیرند. آنها با تاریک شدن هوا بوته‌های خشک‌گون را آتش زده و دور سر می‌چرخانند. این جشن باستانی با جمع‌آوری گون در روشنایی روز آغاز می‌شود و با آتش زدن بوته‌ها در کنار آواز خوانی به زبان بومی مازندرانی و پذیرایی با خوراک محلی در تاریکی شب به پایان می‌رسد.

Share