Share

در آخرین روز تیرماه هر سال، جزیره قشم شاهد برگزاری آیین «نوروز صیاد» است. بر اساس گاه‌شمار صیادان جنوب ایران، آغاز سال نو صیادی در آخرین روز تیرماه است. محل برگزاری این مراسم روستای «سلخ» واقع در جزیره قشم است. در این روز صیادان جزیره قشم هیچ ماهی و موجود آبزی دیگری را صید نمی‌کنند و از خوردن آنها امتناع می‌کنند. آنها بر این باورند که در این روز باید همه ماهی‌ها باشند تا نسل خود را در هر کجای دریا خواستند پراکنده کنند. صیادان این را امری حیاتی برای تداوم و تکثیر هر چه بیشتر ماهی‌ها و آبزیان دیگر می‌دانند.

Share