Share

علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران گفته است شورای نگهبان حق دخالت در هیأت نظارت بر قانون اساسی را ندارد.

 

جوانفکر روز دوشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۰ در یک نشست خبری گفت: "مجلس حق ندارد قانونی وضع کند که مغایر قانون اساسی باشد. احمدی‌نژاد طبق قانون اساسی وظایفی بر عهده دارد و باید پاسدار حرمت قانون اساسی و مردم باشد و احمدی‌نژاد برای اینکه وظیفه‌اش را درست انجام دهد، هیأت نظارت بر قانون اساسی را تشکیل داد که از سوی شورای نگهبان با آن مخالفت شد."

هیأت نظارت بر قانون اساسی ایران نخستین بار در زمان محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران از آذر ۱۳۷۶ برای کمک به رییس‌جمهور در اجرای وظیفه "اجرای قانون اساسی" تشکیل شد اما احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ و همزمان با آغاز اولین دوره ریاست‌جمهوری‌اش این هیأت را تعطیل کرد و دولت وی نیز گفت به وجود چنین هیأتی نیاز ندارد.

با این حال هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد هیأت نظارت بر قانون اساسی را تشکل داد. وی گفته است: "زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیأت نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیأتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است."

هیأت نظارت بر قانون اساسی ایران نخستین بار در زمان محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران از آذر ۱۳۷۶ برای کمک به رییس‌جمهور در اجرای وظیفه "اجرای قانون اساسی" تشکیل شد اما احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ و همزمان با آغاز اولین دوره ریاست‌جمهوری‌اش این هیأت را تعطیل کرد

بر اساس قوانین ایران، رئیس‌جمهور مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

اما شورای نگهبان با این تصمیم احمدی‌نژاد مخالفت کرده و گفته است با تشکیل چنین هیأتی مخالف است.

شورای نگهبان در زمان محمد خاتمی نیز با تشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی مخالفت کرد.

جوانفکر گفته است: "اصلاً این موضوع به شورای نگهبان ربطی ندارد. در قانون اساسی این موضوع بیان شده است که بعد از رهبری، رییس‌جمهور شخص اول مملکت است و وظایف شورای نگهبان نیز در قانون اساسی در حوزه‌ای خاص مشخص شده است که حتی رییس‌جمهور می‌تواند نظارت کند و از اینکه این بخش قانون اساسی که مربوط به شورای نگهبان می‌شود، درست اجرا می‌شود یا خیر."

محمود احمدی‌نژاد در حکمی محمدعلی حجازی را به‌عنوان عضو و دبیر هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرده است.

 

Share