Share

گور ایرانی زیرگونه‌ای از گورخر آسیایی است که در کشور ایران در معرض خطر انقراض قرار دارد. تخمین زده می‌شود که تنها بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ راس گور در ایران باقی مانده‌اند و بحران کم آبی می‌تواند تعداد را از این هم کمتر کند. گورها به‌صورت اجتماعی زندگی می‌کنند. گور با اینکه شباهت به الاغ دارد، از اسب و الاغ تندروتر است و قادر است با سرعت متوسط ۵۰کیلومتر در ساعت مسافت‌های طولانی را بدود. زیستگاه اصلی این‌گونه در ایران در مناطق نیمه‌بیابانی، کوهپایه‌ای و در دشت‌هاست. در گذشته گورها در بیشتر مناطق نیمه‌بیابانی ایران زندگی می‌کردند اما امروز تنها تعداد کمی از آنها در درشاهرود و استان فارس و استان یزد باقی مانده‌اند.

Share