Share

روستاهای گهزان، جعفرآباد، داوودخانه و دیگر روستاهای حوالی خلخال، بدون آن‌که زلزله‌ و یا جنگی رخ داده باشد، خالی از سکنه شده‌اند. عواملی چون خشکسالی، سرمای سخت زمستان و نبود راه، روستاییان را فراری داده است. کسانی که هنوز در این روستاها سکونت دارند از نبود آب، برق، راه، خانه بهداشت و پزشک رنج می‌برند.

Share