Share

دومین جشنواره‌ آیینی«مُغ‌ و مُشتا» در میناب برگزار شد. در این جشنواره سبک زندگی مردم میناب در هنگام برداشت محصول نخل به نمایش گذاشته می‌شود. نخل نقش ویژه‌ای در زندگی مردم  منطقه دارد. آنها از دیرباز  غذا، مسکن و بیشتر وسایل مورد استفاده در زندگی روزمره خود را از نخل به دست آورده‌اند. این وابستگی‌ها باعث شده آیین‌ها و رسوم‌ خاصی به هنگام برداشت، نگهداری و عمل‌آوری محصولات نخل به وجود آید. مُشتاداری، مُغ‌بُری، کُنگ‌جوشی، شیره‌گیری، سِوِندبافی، صنایع‌دستی و برگزاری بازی‌های بومی و محلی از بخش‌های مختلف این جشنواره است.

Share