Share

“زمانه” در پی پوشش خبرهای اعتراضات به ویژه از دی‌ماه ۱۳۹۶ به این سو، آن هم به شکل روزانه ( ◄جنبش مطالباتی و اعتراضی – پرونده روزانه) برآن شد که خبرهای کارگری را به صورت جمع‌بندی شده در قالب یک خبرنامه عرضه کند.

نقض حقوق کارگران در ایران به شکل روزانه رخ می‌دهد، بدون آنکه نهاد یا فردی نسبت به آن پاسخگو باشد. فعالان حقوق کارگران در ایران برای اعتراض به این نقض حقوق انسانی و صنفی، اغلب با زور و سرکوب مواجه می‌شوند. محدودیت‌های موجود در گروه‌های حامی حقوق در سطح بین‌المللی وجود دارد که اغلب اطلاعات زیادی از داخل ایران به دست نمی‌آوردند تا پرونده‌های مرتبط به حقوق کارگران ایران را در عرصه بین‌المللی مطرح کنند. بنابراین، بنیاد زمانه، تصمیم گرفته تا تحولات و تجزیه و تحلیل مرتبط با حقوق کارگران در ایران را در این دوماهنامه، هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی منتشر کند. این دوماهانه وضعیت حقوق و قوانین کار در ایران را برای توسعه ارتباط‌ها بین کارگران ایران با اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های حقوق بشری در سطحی بین‌المللی به اشتراک می‌گذارد. هدف این است که از دانش به‌منظور بیشتر مطرح شدن وضعیت کارگران ایرانی و ایجاد فشار عمومی برای پذیرش و اجرای معاهدات بین‌المللی شناخته شده مربوط به حقوق کار در ایران، استفاده شود.

تمرکز خبرنامه کارگری بر روی این نکات عمده است: امنیت و سلامت در محل کار، تبعیض‌ در محل، قانون کار، زنان، کودکان کار، مسائل مربوط به قراردادها، بیکاری، تعویق و یا نپرداختن دستمزدها، و نیز موضوع تشکل‌های کارگری.

زمانه به شکل پیگیر اخبار کارگری در ایران را گزارش می‌کند. این دوماهنامه‌ها نظر دارند که یک “تصویر بزرگ‌تر” از موضوع حقوق کارگران ایران ارائه کنند تا دانش و آگاهی را در مورد وضعیت کارگران در ایران افزایش یابد. گزارش پیش رو رخدادهایی را در محدوده تقریبی خرداد و تیر ۱۳۹۶ / ماه‌های ژوئن و ژوئیه ۲۰۱۸ پوشش می‌دهد. خبرنامه مدعی کامل بودن و پوشش همه رخدادها نیست.

خبرنامه را می‌توانید از اینجا دریافت کنید

جنبش مطالباتی و اعتراضی – پرونده روزانه

Share