Share

افزایش دمای کره زمین به معنای آن است که ضایعات و آفات گیاهی مقدار قابل توجهی از محصولات کشاورزی را نابود خواهند کرد، حتی اگر میزان تغییرات آب و هوایی در حد ۲ درجه سانتیگراد محدود شود.

هم اکنون ۸۰۰ میلیون از مردم در سرتاسر جهان گرسنه هستند

تحقیقات نشان می‌دهد که افزایش گرما هم تعداد و هم اشتهای حشرات را شدت خواهد بخشید. همچنین محققان پیش بینی می‌کنند که حشرات و آفات در مقایسه با میزان خسارت وارده در وضعیت کنونی با افزایش دمای حدود ۲ درجه سانتی گراد تقریبا ۵۰ درصد گندم و ۳۰ درصد ذرت بیشتری را نابود خواهند کرد. برنج در مقام سومین ماده غذایی کلیدی کمتر از افزایش دما متاثر می‌شود، زیرا برنج هم اکنون در مناطق گرمسیر کشت می‌شود، یعنی در مناطقی با دمایی مطلوب برای آفات و حشرات محصولات کشاورزی. با این حال میزان خسارت وارده بر این محصول ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

اثر افزایش تنش گرمایی بر محصولات کشاورزی در تحقیقات قبلی آشکار شده بود و پیش بینی می‌شد که افزایش ۲ درجه‌ای هوا به کاهش ۱۰ درصدی محصولات کشاورزی بیانجامد، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که افزایش آفات محصولات کشاورزی دست کم منجر به این خواهد شد که بین ۴ تا ۸ درصد محصولات کشاورزی دیگر هم نابود شود. هم اکنون ۸۰۰ میلیون از مردم در سرتاسر جهان گرسنه هستند و جمعیت کره زمین نیز به ده میلیارد نفر خواهد رسید، از این رو این افزایش نابودی محصولات کشاورزی به دلیل آفات گیاهی به بدتر شدن وضع غذا خواهد انجامید.

پروفسور کورتیس از دانشگاه واشنگتن می‌گوید: «برای بسیاری از مردم در جهان هم اکنون مسئله کمبود منابع غذایی وجود دارد، بنابراین نمی‌‌توانیم مقدار بیشتری از این منابع غذایی را هدر دهیم.»

انگلستان بیش از سایر کشورها از این آفات گیاهی در تولید گندم متأثر شده، به نحوی که پیش‌بینی می‌شود میزان نابودی محصولات کشاورزی از ۵ درصد به ۱۱ درصد یعنی بیش از دو برابر  برسد، همچنین خسارات ذرت در کانادا افزایش قابل توجهی می‌یابد و از ۶ درصد به ۱۰ درصد می‌رسد. بزرگترین تولید کنندگان محصولات کشاورزی جهان نیز از این وضعیت متاثر خواهند شد، و برای مثال ضایعات گندم چین به ۵۰ درصد خواهد رسید و میزان ضایعات ذرت آمریکا تا ۳۳ درصد خواهد رسید.

از آنجا که دانشمندان عواملی مثل ضایعات مرتبط با نگهداری بعد از برداشت یا افزایش انتقال آفات محصولات کشاورزی توسط حشرات نادیده می گیرند، این ضایعات و ارقام ذکر شده کمتر برآورد شده است. این تحقیقات خطر انفجار جمعیت حشرات را نیز در نظر نگرفته، عاملی که خود می‌تواند به نابودی محصولات کشاورزی منجر شود.

پروفسور روزاموند نایلور از دانشگاه استانفورد می‌گوید که کارهای صورت گرفته از سوی کشاورزان برای جلوگیری از آفات جدید احتمالا چندان موفق نخواهد بود: «افزایش به کارگیری حشره کش‌ها، یا استفاده از مقاوم سازی‌های ژنتیکی می‌تواند به کنترل میزان ضایعات محصولات کشاورزی یاری رساند. با این همه به نظر می‌رسد تحت سناریوهای مختلف مربوط به تغییرات آب و هوایی، آفات گیاهی پیروز میدان خواهند بود.»

روی هم رفته ضایعات محصولات کشاورزی در صورت افزایش دمای تا ۲ درجه سانتیگراد، در مقایسه با دوران پیشا صنعتی، بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بیشتر می‌شود. این عدد برای افزایش ۴ درجه ای بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد بود. افزایش ۴ درجه‌ای دما در صورتی که میزان انتشار کربن هر چه سریعتر کاهش نیابد، روی خواهد داد. اسکات مریل از دانشگاه ورموت می‌گوید «تصویر کلی چنین خواهد بود، اگر شما مقادیر زیادی محصولات کشاورزی در مناطق معتدل کشت کنید، میزان ضایعات شما بیشترین خواهد بود.»

ناحیه حاصلخیز اروپا جز نواحی‌ای است که بیشترین آسیب را از تغییرات آب و هوایی خواهد دید، یعنی حدود ۷۵ درصد افزایش در ضایعات مربوط به آفات محصولات کشاورزی. فرانسه در این میان بیشتر از همه متضرر خواهد شد، زیرا جز پنج تولید کننده اصلی گندم و ذرت قرار دارد. یکی دیگر از بزرگترین تولید کنندگان گندم روسیه است و با افزایش ۲ درجه سانتی گرادی دما میزان ضایعاتش به ۱۰ تا ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت.

مارکوز ریگلر از دانشگاه سیدنی در استرالیا می‌گوید: «نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که میزان ضایعات ناشی از حشرات و آفات محصولات کشاورزی در سرتاسر مناطق گرمسیری نیز به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت، و این افزایش نیازمند اقدام فوری در جهت کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و نیز یافتن راه‌هایی برای سازگاری با شرایط جدید خواهد بود.» ریگلر می گوید که این تحقیق حاصل کار بر روی ۳۸ گونه آفت گیاهی است، اما نتایج حاصل باید به کمک آزمایش‌های دیگر در آینده تایید گردند.

منبع: گاردین


در همین زمینه

چهارسال آینده به شکل غیر عادی گرم خواهد شد

Share