Share

سایت انصاف نیوز  به نقل از یک نماینده مجلس نوشته که دلیل بازداشت دو فعال حقوق زنان اعتراض به حجاب اجباری بوده است.

نجمه واحدی» و «هدی عمید» کارگاه‌های آموزش شروط ضمن عقد برگزاری می‌کردند.

به نوشته انصاف نیوز، این نمانیده مجلس که نام او برده نشده، در حاشیه‌ نشستی اجتماعی در‌باره‌ی خشونت علیه زنان گفته: «دلیل بازداشت دو فعال حقوق زنان که کارگاه‌های شروط ضمن عقد را به زنان جوان آموزش می‌دادند؛ ماجرای «اعتراض به حجاب اجباری» بوده است.»

اشاره او به بازداشت «نجمه واحدی» و «هدی عمید»، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان است که کارگاه‌های آموزش شروط ضمن عقد برگزاری می‌کردند. این نماینده مجلس گفته آنها به دلیل تبلیغ علیه حجاب اجباری دستگیر شده‌اند.

نجمه واحدی و هدی عمید قرار بود روز سه‌شنبه ۱۳شهریور کارگاه آموزشی شروط ضمن عقد را برگزار کنند، اما این گارکاه‌ها با توجه به بازداشتشان لغو شد.

علاوه بر این دو، رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان هم در هفته گذشته بازداشت شده اما از دلیل بازداشت او اطلاعاتی در دست نیست.

Share