Share

یکشنبه ۹ سپتامبر مراسم سی‌امین سالگرد ۶۷ و کشتارهای دهه ۶۰ در شهر فرانکفورت به همت گروه یادمان برگزار شد. یکی از برنامه‌های متعدد در این همایش، میزگرد «حافظه، دادخواهی و انکار» بود. گرداننده این میزگرد پرستو فروهر، هنرمند شناخته شد بود و بهار مجدزاده، پژوهشگر، مریم حسین خواه، نویسنده کتاب داستان ناتمام و امید منتظری، روزنامه‌نگار در آن شرکت داشتند. میزگرد را می‌بینید:

بیشتر بخوانید:

نگریستن به فاجعه: یادمان متفاوت تابستان ۶۷ در فرانکفورت

Share