Share

معصومه دستغیب، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس گفته تاکنون در سراسر استان فارس، حدود هفت و هفت دهم درصد پست‌های مدیران به زنان سپرده شده است. دولت ایران از استانداری‌ها خواسته میزان مشارکت زنان را در مدیریت لرشد و میانی و پایه افزایش دهند با این حال این رقم  با ۳۰ درصد تعیین‌شده از سوی دولت فاصله بسیاری دارد.

به گفته مدیر کل زنان استانداری فارس، این آمار مربوط به ۵۰ دستگاه اجرایی است و تعدادی از دستگاه‌های اجرایی به استانداری پاسخی در این زمینه نداده‌اند.

همچنین تنها زنانی که در پست‌های مدیریتی ارشد، میانی و پایه باشند و قدرت تصمیم‌گیری و بودجه‌ریزی در سازمان‌ها دارند، در زمره این ۳۰ درصد قرار می‌گیرند.

این مقام مسئول در استانداری فارس اعلام کرده که درحال حاضر از ۵۴۵ مدیر میانی در استان فارس، ۴۲ نفر زن و ۵۰۳ نفر مردان هستند.

در حال حاضر دو معاون زن در فرمانداری فسا و پنج بخشدار زن در کل استان فارس فعالیت می‌کنند؛ همچنین سه مدیر کل در استانداری و یک مدیرکل در بیرون از استانداری خدمت می‌کنند که در سطوح میانی تصمیم‌گیرنده هستند.

در کارگروه زنان و خانواده استانداری فارس تاکید شده که مدیران استان موظف هستند هر دو ماه یک بار باید اطلاع دهند که چه تعداد از پست‌های مدیریتی را به زنان اختصاص داده‌اند.

عملکرد همه مدیران این استان هر چهار ماه یکبار توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس بررسی می‌شود.

Share