Share

حزب «آلترناتیو برای آلمان» که یک حزب راسط افراطی و ضد مهاجر است، برای اولین بار در نظرسنجی‌های انتخاباتی بالاتر از حزب سوسیال دموکرات و در جایگاه دوم قرار گرفت. این حزب که سال ۲۰۱۳ تاسیس شده، در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۷ آلمان توانست با کسب ۱۲ درصد آرا به پارلمان راه یابد.

نتایج نظرسنجی انتخابات پارلمانی آلمان

بر اساس نتایج یک نظرسنجی هفتگی در آلمان که پنجشنبه ۲۰ سپتامبر/۲۹ شهریور منتشر شد، حزب آلترناتیو برای آلمان ۱۸ درصد آراء را به خود اختصاص داده  که ۲ درصد بیشتر از نتایج آخرین نظرسنجی است.

اتحادیه سوسیال دموکرات مسیحی که از دو حزب سوسیال دموکرات مسیحی ((CDU و سوسیال مسیحی (CSU) که بیشترین آراء را در انتخابات پارلمانی گذشته به دست آورد، برای اولین بار از سال ۱۹۹۷ به بعد تنها ۲۸ درصد آراء را به دست آورده است.

دو حزب سوسیال دموکرات‌ و سبزها که در ائتلاف دولت حضور دارند نیز به ترتیب ۱۷ و ۱۵ درصد آراء را در این نظرسنجی کسب کردند و تنها ۱۰ درصد شرکت‌کندگان در نظرسنجی گفته‌اند که چنانچه انتخابات پارلمانی یکشنبه ۲۳ سپتامبر برگزار شود به حزب چپ رای خواهند داد.

۹ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی هم گفته‌اند که به حزب دموکرات آزاد (FDP) که یک حزب طرفدار بازار آزاد است، رای می‌دهند.

Share