Share

نمآهنگی از تازه‌ترین ترانه «رعنا منصور» خواننده و نوازنده ایرانی به نام «فریاد کهنه» منتشر شده است. متن این ترانه در حمایت از زنان ایرانی سروده شده. ساخت نمآهنگ «فریاد کهنه» را علیرضا سروش به عهده داشته است.  ساخت و تنظیم موسیقی این ترانه کاری از مهرداد قلندری است.

Share