Share

پل تاریخی «میر بهاءالدین» در جنوب شهر زنجان و در دوره قاجاریه بر روی رودخانه زنجانرود احداث شده است. رهاسازی زباله و پسماندهای شهری در حریم این پل تاریخی موجب آلودگی آب رودخانه و اطراف آن شده است. این پل که به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری شهر زنجان شناخته می‌شود، متاسفانه این روزها به زباله‌دانی تبدیل شده است. پل «میر بهاءالدین» در مسیر ارتباطی زنجان – کردستان و در محور زنجان به بیجار واقع شده است.

Share