Share

«شهر زیرزمینی کرد علیا» مربوط به دوره اشکانیان در استان اصفهان واقع شده است. این شهر زیرزمینی از توابع بخش کرون شهرستان تیران است. در سال ۱۳۹۵ این شهر زیرزمینی کشف شد.  «شهر زیر زمینی کرد علیا» با بیست هزار متر طول در سه طبقه بنا شده و تا به امروز تنها ۱۶۰۰ متر از آن آماده بازدید عموم شده است. کاربری این مکان نظامی – امنیتی بوده است و در عمق هجده متری از سطح زمین بنا شده است. هنوز در چاه‌های این شهر آب یافت می‌شود.

Share