Share

ماموران اجرایی قزوین دوشنبه ۲۳ مهر یک دست‌فروش را کتک زدند. اسماعیل جانی گفته که ماموران شهرداری بدون اینکه تذکری بدهند، او را کتک زدند.

اسماعیل جانی، دستفروش قزوینی پس از حمله ماموران شهرداری روانه بیمارستان شد.

یک ویدئو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که این دستفروش را بر روی تخت بیمارستان نشان می‌دهد. او می‌گوید پیش از آن که وسایلش را برای فروش در خیابان قرار بدهد، مورد حمله ماموران شهرداری قرار گرفته و از ناحیه گردن احساس ناراحتی می‌کند.

محمد احمدی مسئول حراست شهرداری قزوین مجروح شدن یک دستفروش به دست ماموران سد معبر شهرداری را تائید کرده اما گفته که این مسئله بخاطر «جری شدن بعضی مامورها است و مورد تائید شهرداری نیست».

او گفته که اگر شهرداری با دستفروشان برخورد نکند، بازاریان و مغازه‌داران شاکی خواهند شد. ماموران اجرایی شهرداری قزوین هفته گذشته نیز یک خبرنگار را هنگام تهیه گزارش از تخریب یک واحد مسکونی «غیرمجاز» کتک زدند. این خبرنگار صدا و سیما محلی قزوین مجروح و روانه بیمارستان شده است.

مهدیه قافله‌باشی دبیر شورای اسلامی شهر قزوین گفته که نمی‌تواند این مسئله را تائید کند و پس از بررسی مسئله در شورا در باره آن اظهارنظر خواهد کرد و در صورتی که صحت داشته باشد، شورا عذرخواهی می‌کند.

یک ویدئو از اسماعیل جانی، دستفروش قزوینی را در ادامه ببینید:

Share