Share

معماری این روزهای قم موجب دگرگونی چهره این شهر مذهبی شده است. معماران با تقلید از معماری غربی و کلیسایی خواسته مالکانی را برآورده می‌کنند که در پی به رخ کشاندن مال و ثروتشان به دیگران هستند. نمای «رُمی» از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری قم ممنوع شده است ولی استفاده از اِلمانهای غربی در معماری این شهر همچنان ادامه دارد.
از قم به عنوان دومین شهر زیارتی ایران پس از مشهد یاد می‌شود. قم محل اقامت بسیاری از روحانیون بلندپایه شیعه است. بزرگ‌ترین حوزه علمیه ایران و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه‌ ایران در این شهر قرار دارد.

Share