Share

«یوهان ولفگانگ فن گوته»٬ به عنوان یکی از بزرگان فرهنگی قرون ۱۸ و ۱۹ اروپا و یکی از افراد برجسته ادبیات جهان شناخته می‌شود.نقش گوته در دوران کلاسیک در آلمان برجسته است و به «عصر گوته» معروف است. او در فرانکفورت و در خانه‌ای که در سال ۱۶۰۰ میلادی بنا شده بود به دنیا آمد. این خانه در بمباران‌های جنگ جهانی دوم آسیب دید. در سال ۱۹۵۴پس از بازسازی به موزه تبدیل شد.

در طبقه اول خانه اتاق موسیقی و یک اتاق قرمز رنگ وجود دارد. اتاق قرمز نیز اتاقی پوشیده شده با کاغذ دیواری‌های ابریشمی قرمز رنگ است که سبک زندگی طبقه مرفه یک خانواده آلمانی را در قرن هجدهم نشان می‌دهد. اتاقی که به اتاق نویسندگی گوته معروف است در طبقه سوم بنا قرار دارد. او بیشتر اوقات خود را هنگامی که در خانه بوده در این اتاق سپری می‌کرده است. در این خانه یک نمایشگاه در کنار مستنداتی از خانه و سال‌های زندگی گوته در فرانکفورت ارائه شده است.

Share