Share

افغان‌های ساکن ایران کمتر از شهروندان ایرانی جرایم مستحق زندان انجام می‌دهند.

جمعیت زندانیان افغانستانی‌ در ایران ۵۰۰۰ نفر است

علیرضا آوایی، وزیر دادگستری ایران در ملاقات با همتایش عبدالبصیر انور در کابل اعلام کرد جمعیت زندانیان افغانستانی‌ در ایران ۵۰۰۰ نفر است.

این خبر در حالی اعلام می‌شود که بنابر آخرین آمارها جمعیت زندانیان ایران در حدود ۲۴۰ هزار نفر برآورد شده است.

پیش از این وزارت امور مهاجران افغانستان آمار رسمی اتباع این کشور در ایران را بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار پناهجو و مهاجر اعلام کرده بود. با در نظر گرفتن جمعیت ۸۱ میلیونی ایران (بر اساس آمار سرشماری نفوس در سال ۱۳۹۵)، افغانستانی‌های ایران به نسبت اتباع ایران کمتر سابقه کیفری دارند.

آمارها نشان می‌دهند جمعیت زندانی‌های ایرانی سه دهم درصد کل جمعیت ایران است. اما در مقابل جمعیت زندانی‌های افغان در ایران دو دهم درصد کل جمعیت افغان‌های ساکن ایران است.

مهاجران افغان سه درصد جمعیت کل ایران را تشکیل می‎‌دهند.

Share