Share

ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی منابع طبیعی ادامه دارد. تصاویری از کوه‌خواری در مناطق اوشان و فشم واقع در شمال شرق تهران منتشر شده است. گفتنی است بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی کوه‌ها، رودخانه‌ها و جنگل‌ها جزو منابع ملی کشور محسوب می‌شوند. بر اساس گزارش قوه قضائیه هزاران پرونده تصرف غیرقانونی منابع طبیعی در ایران وجود دارد.

Share